InfoComparteix aquesta p�gina

24 setembre 2021


Subscriu el Manifest Pobresa Zero 2020: RECONSTRUIR EL MÓN DES DELS DRETS HUMANS I LA SOLIDARITAT

Subscriu el Manifest Pobresa Zero 2020: RECONSTRUIR EL MÓN DES DELS DRETS HUMANS I LA SOLIDARITAT

Si eres una ONGD, escola, universitat, sindicat, entitat social o cultural, o qualsevol altre tipus d'organització de la Comunitat Valenciana i comparteixes l'erradicació de la pobresa et convidem que dónes suport a la lluita contra la pobra signant el nostre manifest.


ADHESIÓ AL MANIFEST DE POBRESA ZERO

Si eres una ONGD, escola, universitat, sindicat, entitat social o cultural, o qualsevol altre tipus d'organització de la Comunitat Valenciana i comparteixes les peticions per a l'erradicació de la pobresa que promou la campanya, per favor suma't a aquest manifest perquè puguem mostrar als responsables polítics que existeix un vertader clam ciutadà que demana acabar amb la desigualtat que cada dia creix més.


Rojo, Flecha, Arco Y Flecha imagen png - imagen transparente descarga  gratuitaFORMULARI D´ADHESIONS ACÍ
MANIFEST POBRESA ZERO 2020

RECONSTRUIR EL MÓN DES DELS DRETS HUMANS I LA SOLIDARITAT

Descarregar Manifest Pobresa Zero (VAL/CAS) en pdf 

Zona de descarrega de cartelleria

Test PZR: http://www.pobresazero.org/test-pzr/

#PobresaZeroRevolució!


RECONSTRUIR EL MÓN DES DELS
DRETS HUMANS I LA SOLIDARITAT
Aquest any 2020 ha estat marcat per la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, que ha
posat de manifest la feblesa de les persones i ha vingut a demostrar-nos, a més, que
davant situacions adverses que afecten el conjunt del planeta són aquells països,
territoris i persones amb menys recursos les que es veuen afectades en major mesura,
i que a més d’aquest virus biològic i la situació d'emergència sanitària, tenim un altre
virus, el de la indiferència, que fa que en aquells països amb recursos però sense
serveis socials forts, el respecte per la vida es mesure en funció de la capacitat
econòmica.
La crisi global desemmascara la fragilitat, inequitat i injustícia d'un model econòmic i
social generador de pobresa i desigualtat, i suposa així mateix una oportunitat per a
redefinir i transformar el sistema econòmic mundial cap a les cures, la vida i la
sostenibilitat del planeta. No podem tornar a la mateixa “normalitat”, és necessària una
redefinició i un canvi profund i global en el sistema.
Aquesta crisi sanitària ha posat sobre la taula les diferències socials, però sobretot, ha
evidenciat la necessitat de treballar des d'un punt de vista GLOBAL i posant els drets
humans com prioritat absoluta. Al març d'enguany el món es va parar i aquesta situació
ha demostrat, una vegada més, que les fronteres no existeixen, que el medi ambient es
regenera si nosaltres frenem, que el virus viatja sense discriminar i que és necessari
contenir-lo amb mesures generals i consensuades.
Ací, al nostre país, hem vist com la crisi sanitària s'ha convertit en social: el
confinament ha evidenciat el drama de les persones sense llar i la precarietat dels qui
no tenen accés a aliments bàsics o a educació telemàtica. Hui continuem patint, a més
a més, la pèrdua d'ocupacions i la paralització dels processos d'inserció sociolaboral.
En definitiva, hui, som conscients de la nostra feblesa i vulnerabilitat com a societat i
hem vist com és d'inadequatel qualificatiu que nosaltres mateixes ens atribuïm:
“Desenvolupada”.
Arreu del món hem vist que es desconeixen les xifres reals d'afectació del virus als
camps de refugiats o a l'Àfrica subsahariana on un percentatge enorme de la població
no compta ni amb aigua potable per al consum. D'altra banda, als Estats Units i a
Amèrica Llatina hem vist com les actituds egoistes de governs que primen l'economia
per damunt de les persones han provocat una escalada de víctimes que, més que de la
pandèmia, ho són d'un sistema injust i altament desigual.
Tanmateix, les Nacions Unides alerten que la resposta global a la pandèmia està
accelerant la transferència del poder econòmic i polític a les elits, aprofundint més les
diferències. I el Programa Mundial d'Aliments calcula que aquest 2020 l'impacte
econòmic de la pandèmia ha exposat a la inseguretat alimentària severa a 265 milions
de persones al món, quasi el doble dels registrats l'any anterior, denunciant que ens
enfrontem a una catàstrofe humanitària mundial.
Per tot això, demanem als nostres governants europeus, estatals, autonòmics i
municipals que, enfront del lliure mercat sense fre, l'especulació i l'explotació sense
límits dels recursos, busquen solucions que passen per l'equitat, la inclusió, la
interculturalitat i l'economia circular:
Demanem :
● Un model polític, social i econòmic que garantisca els Drets Humans de totes les
persones, que situe en el centre la sostenibilitat de la vida i que modifique les
causes estructurals de la pobresa i desigualtat que han impedit l'atenció
sociosanitària adequada davant la pandèmia, com hem pogut comprovar.
● Que s'assignen pressupostos suficients per a polítiques socials que garantisquen
la inclusió i la igualtat d'oportunitats de totes les persones, així com per a les
polítiques de cooperació internacional, complint l'objectiu de dedicar el 0,4% dels
pressupostos consolidats de la Generalitat Valenciana a l'Ajuda Oficial al
Desenvolupament en 2023.
● Que els nostres governs reclamen a Europa i al món el compliment dels acords
internacionals que garantisquen els Drets Humans per a la vida digna de totes
les persones, sobretot de les que es troben en situació de major vulnerabilitat.
● Que es garantisquen els Drets Humans de totes les persones, incloses les
persones migrants a les quals se'ls neguen drets fonamentals com a asil i refugi i
són tancades en centres d'internament que han de ser clausurats
immediatament. Els governs estatal i autonòmic han de demanar responsabilitat
a Europa a l'hora d'establir les seues polítiques migratòries i de refugi.
● Que totes les instàncies de govern (estatal, autonòmics i locals) lluiten contra la
discriminació, els discursos d’odi, l'aporofòbia i el racisme que s'està obrint camí
posant en perill llibertats i drets fonamentals.
● Que s'erradiquen els paradisos fiscals, es perseguisca el frau fiscal, s'atalle
l'elusió fiscal i es garantisca que la fiscalitat siga progressiva, suficient, justa i
equitativa, que reduïsca les desigualtats i actúe, a més, amb decisió i
transparència contra la corrupció.
● Que s'establisquen polítiques contra la desigualtat, conseqüència de l'actual
model econòmic i, especialment, contra la desigualtat entre dones i homes, que
suposa dificultats en l'accés a l'educació i al repartiment de les càrregues i el
treball.
● Que es revertisquen les mesures contemplades en les reformes laborals i de les
pensions que dificulten el treball decent i les pensions dignes.
● Que les Administracions Públiques afavorisquen i impulsen la participació
ciutadana i la democràcia participativa, així com el desenvolupament
d'alternatives econòmiques i socials, el consum responsable, el comerç just i
l'educació per a una ciutadania global i inclusiva.
● Que com a societat recuperem una escala de

Aquest any 2020 ha estat marcat per la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, que ha posat de manifest la feblesa de les persones i ha vingut a demostrar-nos, a més, que davant situacions adverses que afecten el conjunt del planeta són aquells països, territoris i persones amb menys recursos les que es veuen afectades en major mesura, i que a més d’aquest virus biològic i la situació d'emergència sanitària, tenim un altre virus, el de la indiferència, que fa que en aquells països amb recursos però sense serveis socials forts, el respecte per la vida es mesure en funció de la capacitat econòmica.

La crisi global desemmascara la fragilitat, inequitat i injustícia d'un model econòmic i social generador de pobresa i desigualtat, i suposa així mateix una oportunitat per a redefinir i transformar el sistema econòmic mundial cap a les cures, la vida i la sostenibilitat del planeta. No podem tornar a la mateixa “normalitat”, és necessària una redefinició i un canvi profund i global en el sistema.

Aquesta crisi sanitària ha posat sobre la taula les diferències socials, però sobretot, ha evidenciat la necessitat de treballar des d'un punt de vista GLOBAL i posant els drets humans com prioritat absoluta. Al març d'enguany el món es va parar i aquesta situació ha demostrat, una vegada més, que les fronteres no existeixen, que el medi ambient es regenera si nosaltres frenem, que el virus viatja sense discriminar i que és necessari contenir-lo amb mesures generals i consensuades.

Ací, al nostre país, hem vist com la crisi sanitària s'ha convertit en social: el confinament ha evidenciat el drama de les persones sense llar i la precarietat dels qui no tenen accés a aliments bàsics o a educació telemàtica. Hui continuem patint, a més a més, la pèrdua d'ocupacions i la paralització dels processos d'inserció sociolaboral.

En definitiva, hui, som conscients de la nostra feblesa i vulnerabilitat com a societat i hem vist com és d'inadequatel qualificatiu que nosaltres mateixes ens atribuïm: “Desenvolupada”.

Arreu del món hem vist que es desconeixen les xifres reals d'afectació del virus als camps de refugiats o a l'Àfrica subsahariana on un percentatge enorme de la població no compta ni amb aigua potable per al consum. D'altra banda, als Estats Units i a Amèrica Llatina hem vist com les actituds egoistes de governs que primen l'economia per damunt de les persones han provocat una escalada de víctimes que, més que de la pandèmia, ho són d'un sistema injust i altament desigual.

Tanmateix, les Nacions Unides alerten que la resposta global a la pandèmia està accelerant la transferència del poder econòmic i polític a les elits, aprofundint més les diferències. I el Programa Mundial d'Aliments calcula que aquest 2020 l'impacte econòmic de la pandèmia ha exposat a la inseguretat alimentària severa a 265 milions

de persones al món, quasi el doble dels registrats l'any anterior, denunciant que ens enfrontem a una catàstrofe humanitària mundial.

Per tot això, demanem als nostres governants europeus, estatals, autonòmics i municipals que, enfront del lliure mercat sense fre, l'especulació i l'explotació sense límits dels recursos, busquen solucions que passen per l'equitat, la inclusió, la interculturalitat i l'economia circular:

Demanem :

Un model polític, social i econòmic que garantisca els Drets Humans de totes les persones, que situe en el centre la sostenibilitat de la vida i que modifique les causes estructurals de la pobresa i desigualtat que han impedit l'atenció sociosanitària adequada davant la pandèmia, com hem pogut comprovar.

Que s'assignen pressupostos suficients per a polítiques socials que garantisquen la inclusió i la igualtat d'oportunitats de totes les persones, així com per a les polítiques de cooperació internacional, complint l'objectiu de dedicar el 0,4% dels pressupostos consolidats de la Generalitat Valenciana a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament en 2023.

● Que els nostres governs reclamen a Europa i al món el compliment dels acords internacionals que garantisquen els Drets Humans per a la vida digna de totes les persones, sobretot de les que es troben en situació de major vulnerabilitat.

Que es garantisquen els Drets Humans de totes les persones, incloses les persones migrants a les quals se'ls neguen drets fonamentals com a asil i refugi i són tancades en centres d'internament que han de ser clausurats immediatament. Els governs estatal i autonòmic han de demanar responsabilitat a Europa a l'hora d'establir les seues polítiques migratòries i de refugi.

Que totes les instàncies de govern (estatal, autonòmics i locals) lluiten contra la discriminació, els discursos d’odi, l'aporofòbia i el racisme que s'està obrint camí posant en perill llibertats i drets fonamentals.

Que s'erradiquen els paradisos fiscals, es perseguisca el frau fiscal, s'atalle l'elusió fiscal i es garantisca que la fiscalitat siga progressiva, suficient, justa i equitativa, que reduïsca les desigualtats i actúe, a més, amb decisió i transparència contra la corrupció.

Que s'establisquen polítiques contra la desigualtat, conseqüència de l'actual model econòmic i, especialment, contra la desigualtat entre dones i homes, que suposa dificultats en l'accés a l'educació i al repartiment de les càrregues i el treball.

Que es revertisquen les mesures contemplades en les reformes laborals i de les pensions que dificulten el treball decent i les pensions dignes.

Que les Administracions Públiques afavorisquen i impulsen la participació ciutadana i la democràcia participativa, així com el desenvolupament d'alternatives econòmiques i socials, el consum responsable, el comerç just i l'educació per a una ciutadania global i inclusiva.

Que com a societat recuperem una escala de vida diferent, una escala humana, més local i inclusiva, més justa i sostenible.

PER UNA VIDA DIGNA I AMB SALUT PER A TOTES I PER UN MEDI AMBIENT

PROTEGIT. PER LA JUSTÍCIA I PER LA IGUALTAT PER A RECONSTRUIR EL

MÓN MITJANÇANT ELS DDHH I LA SOLIDARITAT.

MOBILITZA'T!!!!


La prueba solo te llevará un minuto y puedes cambiar el mundo a mejor.
➡️ http://www.pobresazero.org/test-pzr/

🌍🙌🏻 ¡Únete a la #PobresaZeroRevolució!  

QUE NADIE SE LUCRE CON LA PANDEMIA ¡FIRMA AHORA!

MANIFEST POBRESA ZERO 2020