ComunicatsComparteix aquesta pàgina

7 agost 2020


MANIFEST COMPLET DE POBRESA ZERO 2014

MANIFEST COMPLET DE POBRESA ZERO 2014

Manifest de Pobresa Zero CONTRA LA RIQUESA QUE EMPOBREIX, EXIGIM JUSTÍCIA SOCIAL

DESCARREGAR MANIFEST EN PDF EN VALENCIÀ

DESCARGAR MANIFIESTO EN CASTELLANOMANIFEST POBRESA ZERO 2014

CONTRA LA RIQUESA QUE EMPOBREIX EXIGIM JUSTÍCIA SOCIAL

Falten poc menys de 365 dies perquè es complisca el termini que es van donar 189 països, entre els quals Espanya, per a assolir els Objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) referits a la fam, l'educació, la salut, la igualtat, el medi ambient , l'ajuda al desenvolupament i una governança mundial per a avançar en l'eradicació de la pobresa al món.

En aqueixa línia i des de fa quasi deu anys, Pobresa Zero convoca a la ciutadania per recordar aquests compromisos, mobilitzar-nos contra les causes de la pobresa i la desigualtat al món. I per posar de manifest el que impliquen l'incompliment d'aquests objectius i les retallades en matèria de cooperació al desenvolupament per als 1.200 milions de persones que viuen en extrema pobresa en el planeta.

A hores d'ara patim d'una banda les conseqüències d'una crisi, que va ser anunciada al seu dia per les ONGD, conseqüència de l'injust de les polítiques neoliberals que s'han anat aplicant al món, i d’una altra estem patint les conseqüències de les mesures aplicades per a eixir de la crisi, que han implicat retrocessos, retallades de la despesa social i retallades en cooperació que posen en perill la vida de les persones més vulnerables.

Aquestes mesures posen en perill compromisos tan internacionals, com els esmentats ODM, la Declaració dels drets humans i la Carta de les Nacions Unides; i altres de caràcter nacional i autonòmic, com la Llei valenciana de cooperació o el Pacte valencià contra la pobresa, que sistemàticament s’incompleixen.

En aqueixa línia no podem deixar de denunciar les conseqüències que, aquests incompliments i les retallades en matèria de cooperació i despesa social, tenen per als més de 2.200 milions de persones que viuen amb menys de 2 euros i mig al dia al món, que passen fam, s’emmalalteixen i moren. I per a les persones que ací, a la Comunitat Valenciana viuen sota el llindar de la pobresa, una de cada quatre, que veuen vulnerats els seus drets per governs que prioritzen la desviació de recursos econòmics a favor de grans empreses i entitats financeres.

Per tot això és urgent canviar aquest sistema que d'una banda genera riquesa per a l'1% de la població i d’una altra un empobriment generalitzat per a la resta. Un sistema que aprova els conflictes i la guerra per al control geoestratègic dels recursos, la destrucció de la naturalesa i la desigualtat social. Un sistema que en definitiva sotmet l'activitat política a les regles del mercat, centrant-la en la maximització del benefici econòmic, sense tindre en compte els costos humans i mediambientals.

Davant d'aquesta situació d'injustícia, RECLAMEM un model social i econòmic diferent, que garantisca la dignitat de tot el gènere humà. Perquè sí que hi ha recursos suficients, i la redistribució de la riquesa és la clau fonamental per a garantir el compliment i la protecció dels drets humans per a totes les persones.

Per tot això PROPOSEM: 

 

·  Un canvi de l'economia especulativa per una economia al servei de les persones. 

·  Un repartiment just de les riqueses al servei de les persones i del bé comú. 

·  Potenciar alternatives que permeten a la naturalesa regenerar-se i a totes les persones mantindre una vida digna. 

· Canviar l'individualisme i la competitivitat per la cooperació i la solidaritat entre les persones i els pobles.  

·   Fomentar la pau per a les persones, el pobles i amb la naturalesa.

En definitiva, canviar un sistema on LA RIQUESA EMPOBREIX per un altre on LA RIQUESA GENERA UNA VIDA DIGNA PER A TOTES LES PERSONES.

Per aconseguir aquest canvi EXIGIM:

 

 •  Una fiscalitat justa i equitativa, que impedisca l'enriquiment sense límit i el frau fiscal del qual el 72% es dega a les grans empreses i fortunes.
 • Un sistema tributari i una despesa pública que redistribuïsquen la riquesa i combaten les desigualtats.
 •  Accions legislatives i governamentals cap a la completa eradicació dels paradisos fiscals, refugi del 95% de les empreses de l'IBEX 35.
 •  Que no se signe el Tractat transatlàntic de comerç i inversions (TTIP) i la desregulació dels mercats de béns i serveis.
 •  Fixar un impost a les deslocalitzacions que generen explotació en condicions d'esclavitud, desocupació i empobriment. 
 • L'aplicació de l'Impost sobre les transaccions financeres per a disminuir els moviments especulatius i destinar la seua recaptació a les polítiques socials, a la cooperació al desenvolupament i a la protecció del medi ambient.
 •  Inversió en els serveis públics, la protecció social i la promoció de l'ocupació decent a fi de lluitar contra la pobresa i l'exclusió, i garantir la justícia i la cohesió socials.
 • Garantir els drets humans de totes les persones, amb especial atenció als drets de les persones més vulnerables i de les persones migrants, a qui se'ls neguen drets fonamentals com la salut, o se'ls tanca en centres d'internament.
 •  Actuacions urgents i decidides contra la impunitat i l'opacitat.
 •  Modificació dels Pressupostos generals de l’Estat i de la Generalitat per a 2015, perquè el seu eix principal siga la lluita contra la pobresa i la desigualtat, i la garantia d'uns serveis socials universals i de qualitat.
 •  El compliment dels acords signats pel Govern d'Espanya i per la Generalitat Valenciana en matèria d'ajuda oficial al desenvolupament, inclòs el compromís de destinar el 0,7% de la renda nacional bruta a aquest fi, i la restitució dels fons defraudats a cooperació.
 • Un compromís ferm de les formacions polítiques que es presenten a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques de complir el Pacte valencià contra la pobresa.

 

COM A CIUTADANES I CIUTADANS ENTENEM LA POBRESA COM UNA VIOLACIÓ GREU DELS DRETS HUMANS I ENS COMPROMETEM A CONTINUAR TREBALLANT PER LA SEUA ERADICACIÓ A TOT EL MÓN.

LES PERSONES PRIMER, POBRESA ZERO! CONTRA LA RIQUESA QUE EMPOBREIX EXIGIM JUSTÍCIA SOCIAL

Falten poc menys de 365 dies perquè es complisca el termini que es van donar 189 països, entre els quals Espanya, per a assolir els Objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) referits a la fam, l'educació, la salut, la igualtat, el medi ambient , l'ajuda al desenvolupament i una governança mundial per a avançar en l'eradicació de la pobresa al món.


En aqueixa línia i des de fa quasi deu anys, Pobresa Zero convoca a la ciutadania per recordar aquests compromisos, mobilitzar-nos contra les causes de la pobresa i la desigualtat al món. I per posar de manifest el que impliquen l'incompliment d'aquests objectius i les retallades en matèria de cooperació al desenvolupament per als 1.200 milions de persones que viuen en extrema pobresa en el planeta.


A hores d'ara patim d'una banda les conseqüències d'una crisi, que va ser anunciada al seu dia per les ONGD, conseqüència de l'injust de les polítiques neoliberals que s'han anat aplicant al món, i d’una altra estem patint les conseqüències de les mesures aplicades per a eixir de la crisi, que han implicat retrocessos, retallades de la despesa social i retallades en cooperació que posen en perill la vida de les persones més vulnerables.


Aquestes mesures posen en perill compromisos tan internacionals, com els esmentats ODM, la Declaració dels drets humans i la Carta de les Nacions Unides; i altres de caràcter nacional i autonòmic, com la Llei valenciana de cooperació o el Pacte valencià contra la pobresa, que sistemàticament s’incompleixen.

En aqueixa línia no podem deixar de denunciar les conseqüències que, aquests incompliments i les retallades en matèria de cooperació i despesa social, tenen per als més de 2.200 milions de persones que viuen amb menys de 2 euros i mig al dia al món, que passen fam, s’emmalalteixen i moren. I per a les persones que ací, a la Comunitat Valenciana viuen sota el llindar de la pobresa, una de cada quatre, que veuen vulnerats els seus drets per governs que prioritzen la desviació de recursos econòmics a favor de grans empreses i entitats financeres.

Per tot això és urgent canviar aquest sistema que d'una banda genera riquesa per a l'1% de la població i d’una altra un empobriment generalitzat per a la resta. Un sistema que aprova els conflictes i la guerra per al control geoestratègic dels recursos, la destrucció de la naturalesa i la desigualtat social. Un sistema que en definitiva sotmet l'activitat política a les regles del mercat, centrant-la en la maximització del benefici econòmic, sense tindre en compte els costos humans i mediambientals.


Davant d'aquesta situació d'injustícia, RECLAMEM un model social i econòmic diferent, que garantisca la dignitat de tot el gènere humà. Perquè sí que hi ha recursos suficients, i la redistribució de la riquesa és la clau fonamental per a garantir el compliment i la protecció dels drets humans per a totes les persones.


Per tot això PROPOSEM:


 • Un canvi de l'economia especulativa per una economia al servei de les persones.

 • Un repartiment just de les riqueses al servei de les persones i del bé comú.

 • Potenciar alternatives que permeten a la naturalesa regenerar-se i a totes les persones mantindre una vida digna.

 • Canviar l'individualisme i la competitivitat per la cooperació i la solidaritat entre les persones i els pobles.

 • Fomentar la pau per a les persones, el pobles i amb la naturalesa.


En definitiva, canviar un sistema on LA RIQUESA EMPOBREIX per un altre on LA RIQUESA GENERA UNA VIDA DIGNA PER A TOTES LES PERSONES.Per aconseguir aquest canvi EXIGIM:

 • Una fiscalitat justa i equitativa, que impedisca l'enriquiment sense límit i el frau fiscal del qual el 72% es dega a les grans empreses i fortunes.

 • Un sistema tributari i una despesa pública que redistribuïsquen la riquesa i combaten les desigualtats.

 • Accions legislatives i governamentals cap a la completa eradicació dels paradisos fiscals, refugi del 95% de les empreses de l'IBEX 35.

 • Que no se signe el Tractat transatlàntic de comerç i inversions (TTIP) i la desregulació dels mercats de béns i serveis.

 • Fixar un impost a les deslocalitzacions que generen explotació en condicions d'esclavitud, desocupació i empobriment.

 • L'aplicació de l'Impost sobre les transaccions financeres per a disminuir els moviments especulatius i destinar la seua recaptació a les polítiques socials, a la cooperació al desenvolupament i a la protecció del medi ambient.

 • Inversió en els serveis públics, la protecció social i la promoció de l'ocupació decent a fi de lluitar contra la pobresa i l'exclusió, i garantir la justícia i la cohesió socials.

 • Garantir els drets humans de totes les persones, amb especial atenció als drets de les persones més vulnerables i de les persones migrants, a qui se'ls neguen drets fonamentals com la salut, o se'ls tanca en centres d'internament.

 • Actuacions urgents i decidides contra la impunitat i l'opacitat.

 • Modificació dels Pressupostos generals de l’Estat i de la Generalitat per a 2015, perquè el seu eix principal siga la lluita contra la pobresa i la desigualtat, i la garantia d'uns serveis socials universals i de qualitat.

 • El compliment dels acords signats pel Govern d'Espanya i per la Generalitat Valenciana en matèria d'ajuda oficial al desenvolupament, inclòs el compromís de destinar el 0,7% de la renda nacional bruta a aquest fi, i la restitució dels fons defraudats a cooperació.

 • Un compromís ferm de les formacions polítiques que es presenten a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques de complir el Pacte valencià contra la pobresa.


COM A CIUTADANES I CIUTADANS ENTENEM LA POBRESA COM UNA VIOLACIÓ GREU DELS DRETS HUMANS I ENS COMPROMETEM A CONTINUAR TREBALLANT PER LA SEUA ERADICACIÓ A TOT EL MÓN.

LES PERSONES PRIMER, POBRESA ZERO!