RADIOGRAFIA DE LA POBRESA

Pobresa global 

Actualment, el 10% de la població mundial viu en situació d'extrema pobresa actualment, és a dir, amb dificultats per a satisfer les necessitats més bàsiques com la salut, l'educació o l'accés a l'aigua i al sanejament.

Si es mantenen les tendències actuals, s'estima que el 7% de la població mundial —uns 575 milions de persones— continuarà vivint en la pobresa extrema en 2030, la majoria a Àfrica subsahariana.

Malgrat l'expansió de la protecció social durant la crisi de la COVID-19, més de 4000 milions de persones continuen sense protecció alguna.

 

Pobresa a Espanya  

Al voltant de 9.676.000 persones viuen en pobresa, amb ingressos inferiors a 10.088 € anuals per unitat de consum (841 € al mes).

Per segon any consecutiu puja el nombre de persones que no han pogut mantenir una temperatura adequada en la seua llar (17,1% de la població).

També s'ha incrementat al 5,4% el nombre de persones que no van poder permetre's un menjar amb carn, pollastre o peix cada dos dies i al 33,5% aquelles que no van poder anar-se de vacances almenys una setmana a l'any.

S'ha registrat un increment de les persones que arriben amb dificultat a fi de mes, les quals ja representen el 47,8%, la qual cosa suposa gairebé la meitat de la població espanyola.

 

Pobresa a la Comunitat Valenciana    

La taxa de pobresa ha augmentat per segon any consecutiu i passa a ser del 25,1%. Això suposa estar 3,4 punts per sobre de la mitjana nacional. En termes absoluts, a la regió hi ha 1,27 milions de persones pobres.

El 9,6% de la població té despeses d'habitatge superiors al 40% de la seua renda disponible. Entre les persones pobres la xifra es triplica i aconsegueix el 33%. El 27,7% de les persones pobres gasta en habitatge més de la meitat de la seua renda.

L'11,1% de la població menor de 64 anys viu en llars amb baixa intensitat d'ocupació, un altre indicador que ha augmentat respecte de l'any anterior. En total, actualment són 450.296 persones en aquesta situació.

Cercador d'informes

Entitat que realitza l'informe
Àmbit geogràfic
Data de realització
Grup poblacional

Informes: